top of page

MOESTUINEN

Een gezamenlijk gerunde (moes)tuin is veel meer dan de plek waar groente, fruit en bloemen worden geteeld. Het is ook een ontmoetingsplek voor jong en oud, voor verschillende culturen.

ROL GEMEENTE ZEIST

De belangrijkste rol van de gemeente is het – letterlijk en figuurlijk - bieden van ruimte. Als een bewonersgroep met breed draagvlak in de wijk met een goed plan komt voor een kaal stuk gemeentegrond (gras of tegels of braakliggend), dan worden er afspraken gemaakt over het gratis gebruik van die grond. Eerste aanspreekpunt is dan de wijkmanager die graag met je meedenkt. Als de beoogde grond niet van de gemeente is dan kan de wijkmanager achterhalen wie de eigenaar is

 

MEER DAN

EEN VOEDSELBRON

Een wijktuin is, meer dan een productietuin, een sociaal maatschappelijke kweekplek. Onderzoek toont aan dat gezamenlijk beheerde tuinen een positieve invloed hebben op sfeer en zelfs veiligheid in een wijk. De ervaringen in talloze stadslandbouwtuinen is dat vandalisme nauwelijks een probleem vormt. Wijkbewoners ontfermen zich samen over die plek, delen ideeën, wisselen kennis uit en bepalen samen het gezicht en de sfeer in de wijk. Er is geen blauwdruk voor een wijktuin. Hoe dat er uit ziet bepaal je immers zelf! Of er bloemen groeien of kruiden of groente is een keuze. Net als het toevoegen van picknicktafels of kinderspeeltoestellen, een hondenuitlaatveldje of een trimbaantje. Je kunt je fantasie vrij baan geven, mits binnen de afspraken met de grondeigenaar.

Een tuin brengt de gebruikers (weer) in contact met de natuur en de seizoenen. Wáár voedsel vandaan komt en hoe het groeit (en wat daarvoor nodig is) is tegenwoordig minder bekend. In het netwerk van het platform is gratis kennis beschikbaar over het opzetten en onderhouden van tuinen. Ook voor scholen in de wijk kan een wijktuin een leerfunctie hebben. Zo leren kinderen (én ouders) over de voedselkringloop. De waardering voor zelfgekweekte producten is groot en zeg nou zelf: eigen groente smaakt toch het lekkerst? Door deze positieve ervaringen kan een tuin kan ook interesse in streekproducten wakker schudden.

EDUCATIEVE FUNCTIE &

VOEDSELBEWUSTZIJN

bottom of page