top of page

OVER ONS

Het Platform StadslandbouwZeist is opgericht in 2014. Het doel van het Platform is om in Zeist gezamelijke (moes-)tuinen en consumptie van streekproducten te stimuleren.

 

Wij staan voor gezond voedsel, sociale samenhang, duurzaamheid en het stimuleren van de regionale economie. Tenslotte probeer het Platform projecten zodanig op te zetten dat ze ook mogelijkheid bieden voor een dagbesteding voor clienten van zorginstellingen of minima.

ONZE

PARTNERS

Het Platform heeft een uitgebreid netwerk en werkt samen met een groot aantal instellingen en organisaties. Zo houden we nauw contact met de gemeente, die op diverse manieren de ontwikkeling van stadslandbouw stimuleert. Dankzij de gemeente krijgen we ook steun van de Omgevingsdienst regio Utrecht (OdrU), m.n. op het terrein van het betrekken van de Zeister scholen. Verder hebben we een samenwerking met de Vereniging Amateurtuinders Zeist (VAT) die adviezen verstrekt over (moes-)tuinen. We werken samen met de Stichting Samen voor Zeist, met de Stichting Beter Zeist en hebben contacten met natuur- en milieuorganisaties. We hebben contacten met het Zeister bedrijfsleven, met zorginstellingen en uiteraard met producenten en leveranciers van streekproducten. Tenslotte kunnen we een beroep doen op de ontwikkelde kennis bij instellingen als de universiteit van Wageningen (WUR) en de agrarische hbo-instelling in Dronten (CAH).

ANDERE

PROGRAMMA'S

Het Platform neemt deel aan het Europese LEADER-project in Utrecht Oost (Gelderse Vallei, Heuvelrug en Kromme Rijnstreek), wat zich richt op het versterken van het platteland en een duurzame landbouw in een samenhang met de omliggende stedelijke gebieden. Ook neemt het Platform deel aan de ontwikkeling en uitvoering van de Brede Milieuvisie van de gemeente Zeist.

Anchor 1
bottom of page